KORTE BESCHRIJVING VAN HET MAARSCHALKERWEERD-ORGEL IN DE ST.-JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN.


Windvoorziening

Magazijnbalg met in- en uitslaande vouw in de onderbouw van de rechterkas; winddruk 115 mm.

Regulateur met dubbele druk in de rechterkas; hoge druk (Positief disc.) 90 mm; lage druk (Positief bas) 82 mm.

Regulateur met enkele druk in de linker kas; winddruk (Hoofdmanuaal en Pedaal) 85 mm.


Laden

Eiken pneumatische membraanladen, vervaardigd naar het systeem van Friedrich Weigle te Stuttgart.

Hulpladen van eiken en grenen.


Tractuur

Buizenpneumatiek door middel van loodconduct vanuit de speeltafel en rood koperen conduct onder de lade van Hoofdwerk.


Klaviatuur

Vrijstaande pneumatische speeltafel van eiken geleverd door E. Gehlhaar te Bremen.

De ondertoetsen van de manualen zijn belegd met ivoor, de boventoetsen zijn van ebben. De eiken bakstukken zijn, evenals de lijst achter de registerwippers, belegd et palissander. Het pedaal is van eiken.


Kunststof registerwippers met porseleinen plaatje. Kunststof knopjes voor de vrije combinatie.

Kunststof knopjes in de lijst onder manuaal I voor de vrije combinatie, de vaste combinaties en twee oplossers.


Pijpwerk en dispositie

Een beknopte beschrijving van het pijpwerk en de herkomst ervan volgt hieronder

Voorzover niet anders vermeld behoren alle pijpen tot het oorspronkelijke instrument.

Mw = pijpwerk vervaardigd door Maarschalkerweerd;

Dv = pijpwerk vervaardigd door de Belgische pijpmaker Devos;

Dl = Duits pijpwerk;

Fr = Frans pijpwerk


Manuaal I, Hoofdmanuaal,. C-f³

Het pijpwerk staat in vier groepen opgesteld, Lade loodrecht op het front in twee delen: achter C-.gº, voor gisº-f³; opstelling van voor naar achter;

- voorste lade: f³,e³ - g²,fis², registerkast, f²,e² - aº,gisº;

- achterste lade: fisº, eº, dº, cº, B, Gis, Fis, E, D, C, Cis, Dis, registerkast, F, G, A, H, cisº, disº, fº, gº.


Opstelling van de registers vanaf de as van de tribune:

1. Prestant 8'C, Cis D zink op afzonderlijke lade achter het front; Dis-dº in het achterste front; pijpen van hoog tingehalte met opgeworpen labia, bovenlabium spitsboog, onderlabium rondboog; disº-f³ op de lade, metaal; alle pijpen zijn voorzien van expressions. Mw

  2. Bourdon 16'C-hº naaldhout; c¹-f³ metaal; c¹-f² met roeren, fis²-f³ gedekt.

  3. Salicionaal 8'C-H zink; cº-f³ metaal; C-f² Mw.; fis²-f³ Dv.

  4. Flûte Harmonique 8' metaal; c¹-f³ dubbele corpuslengte en overblazend; geen bovenlabia; Dl.

  5. Dolce 8'C-H gecombineerd met de Bourdon 8'; cº-f³ metaal, open en trechtervormig; uit voorraad orgelmaker; Dl

  6. Bourdon 8'C-H naaldhout, cº-f³ metaal; Mw.

  7. Octaaf 4'metaal; C-f² Mw; fis²-f³ Dv.

  8. Nazard 3'metaal; conisch; C-hº Mw; c¹-f³ Dv.

  9. Roerfluit 4' C-f² gedekt met roeren; fis²-f³ conisch; Mw.

10. Octaaf 2'metaal: opgenomen in de Mixtuur C-hº Mw; c¹-f³ Dv.

11. Mixtuur 3-5 sterkmetaal; 2'- en 1 3/5'-koor Mw/Dv; 1 1/3' C-hº, 2 2/3' cº-f³, 4' c¹-f³ en 8' c²-f³ in passende factuur en mensuur nieuw vervaardigd in 2005; samenstelling:

C21 3/51 1/3

cº2 2/321 3/51 1/3

c¹42 2/321 3/5

c²842 2/321 3/5


12. Trompet 8'Franse factuur met kop en ring. Vanaf fis² met dubbele bekerlengte; koppen  gelakt; Fr.


Manuaal II, Positief; in crescendokast met verticale jaloezieën aan voor- en zijkant, C-f³

Lade eveneens loodrecht op het front in twee delen: C-gisº en, aº-f³;  opstelling van voor naar achter:

- voorste lade: registerkast, f³,e³ - besº, aº;

- achterste lade: gisº, fisº, eº, dº, cº, B, Gis, Fis, E, D, C, Cis, Dis, F, G, A, H, cisº, disº, fº, gº, registerkast.


Opstelling van de registers vanaf de as van de tribune:

  1. Gamba 8'C-H zink; cº-f³ metaal; expressions; C-f² freins; fis²-f³ zijbaarden; Dv.

  2. Voix Céleste 8' vanaf cº; metaal; expressions; C-f² freins; fis²-f³ zijbaarden; Dv.

  3. Holfluit 8'C-hº naaldhout; c¹-f³ metaal; C-H gedekt, cº-hº open; c¹-f³ geen bovenlabia (zie Flûte harmonique; c¹-f³ halfgedekt maar zonder roeren; Dl.

4. Zacht gedekt 8'C-H gecombineerd met Holfluit 8'; cº-f³ afkomstig van het uit 1897 daterende Maarschalkerweerd-orgel in de voormalige St.-Dominicuskerk in Alkmaar; metaal; zonder bovenlabia; Dl.

  5. Quintadeen 8'Metaal C-c² Mw; cis²-f³ Dv.

  6. Flûte octaviante 4'metaal; c¹-f³ dubbele corpuslengte en overblazend. C-hº expressions, c¹-f³ stemkrullen; Mw.

  7. Gemshoorn 2'metaal; C-hº Mw; c¹-f³ Dv.

  8. Basson-Hobo 8'Vervaardigd in 1903 voor het Adema-orgel in de St.-Dominicuskerk te   Amsterdam; Franse factuur; C-hº met trechtervormige bekers en traankelen; c¹-f³  met dubbele trechtervormige bekers en Franse trompetkelen. Fr.


Pedaal, C-d¹

C-dº tegen de kerkmuur in de linkerkast, chromatisch, loodrecht op de andere laden; dº aan de zijwand van het koor;  disº-d¹ in het naar de as van de kerk springende deel van de rechterkast; chromatisch; loodrecht op het front; disº aan de kant van de achtermuur van de tribune;  opstelling vanaf de as van de kerk.

1. Contrabas 16'open; naaldhout. C-dº op afzonderlijke moteurslade die wordt bediend vanuit een vóór de Subbas 16' geplaatste cancel; disº-d¹ op de pedaallade; Mw.

  2. Subbas 16'gedekt; naaldhout; geheel op de lade; Mw.

  3. Gedekt 8'gedekt; C-fº naaldhout, fisº-d¹ metaal; geheel op de lade; Mw.

  4. Bazuin 16'op de pedaallade; bekers en stevels van zink; Fr.

5. Open Fluit 8'metaal; geheel in de overhoekse torens en het voorfront; C-zijde aan de linkerkant, Cis-zijde aan de rechterkant; Mw.


Werktuiglijke registers:

Manuaalkoppel I + II

Pedaal + I

Pedaal + II


Vrije combinatie inschakelbaar door een drukknop en oplosser in de lijst onder manuaal I

Vier vaste combinaties (p - mƒ -  ƒ - T) en oplosser in de lijst onder manuaal I

Balanstrede crescendokast